Taith i Enlli am y Dydd

Taith i Enlli am y Dydd

Ddim yn gallu dod i Enlli am y wythnos  gyfan? Yna ymunwch â ni ar daith diwrnod i’r ynys hyfryd hon gyda’r naturiaethwr Haf Meredydd lle byddech yn gallu gweld blodau hyfryd, morloi ac adar sy’n bridio, gan gynnwys adar drycin Manaw, brain coesgoch a phalod. Dim WiFi  na dderbyniad ffôn symudol cyfyngedig, a ni chaniateir cŵn. Rhaid archecbu lle.

Hyd: 10yb – tua 3:30yp
Man cyfarfod: Porth Meudwy am 10yb ar gyfer y cwch am 10:30yb*
Beth i’w ddod: Pecyn cinio, dillad addas ag esgidiau cryf.

*Nodwch: Cost am y daith cwch yw £30

Mae llefydd yn brin felly cysylltwch â Claire mor fuan â phosib i archebu lle:
 claire@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Cymdeithas Eryri: Yn gwarchod, gwella a dathlu Eryri ers 50 mlynedd