Sgwrs – Cymdeithas Eryri yn 50 Oed

Sgwrs – Cymdeithas Eryri yn 50 Oed

7:30yp, Canolfan Cadwraeth Pensychant, Conwy

Ymunwch â Chyfarwyddwr John Harold am drosolwg lliwgar ar Gymdeithas Eryri yn ei hanner canmlwyddiant.  Croeso cynnes i aelodau hen a newydd: dewch i glywed am waith y Gymdeithas dros y 50 mlynedd diwethaf, a’i weledigaeth am y dyfodol. Bydd lluniaeth ar gael.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Rhoddion:
Mae’r digwyddiad yma yn rhad ac am ddim ond cofiwch roi’n hael; bydd eich arian yn mynd tuag at waith Cymdeithas Eryri.

Cysylltwch â Claire i archebu lle:
 claire@snowdonia-society.org.uk

 01286 685498


Cymdeithas Eryri: Yn gwarchod, gwella a dathlu Eryri ers 50 mlynedd