Rhododendron Workday

Clirio Clostiroedd Mewn Coetir

Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon

Mae Cymdeithas Eryri wedi bod yn cydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn Nant Gwynant ers tro er mwyn clirio Rhododendron Ponticum o’r ardal. Mae Rhododendron Ponticum yn un o’r tair prif rywogaeth ymledol yng Nghymru ac mae’n hawdd gweld y difrod a wnaed ganddo i’n cefn gwlad gynhenid. Dewch â’ch llifiau bwa a’ch teclynnau tocio!

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498
498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.