Rheoli Coed Conwydd

Rheoli Coed Conwydd

Booking essential, Cludiant ar gael yn rhad ac am ddim o Fangor a Chaernarfon.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gofyn i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri helpu i reoli adfywiad coed conwydd yn Llanuwchllyn a Phenaran. Mae’r safle yn hen Goetir Coed Conwydd ble torrwyd y coed i annog corstir mwy cynhenid.  Bydd ei gwaith yn gwneud cyfraniad pwysig ar ddatblygu’r prosiect a gwireddu’r corstir.

Contact Owain to register:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.