Rheoli Adfywiad Coed Conwydd

Rheoli Adfywiad Coed Conwydd

Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi gofyn i wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri helpu i reoli adfywiad coed conwydd yn Llanuwchllyn. Mae’r safle yn hen Goetir Coed Conwydd ble torrwyd y coed i annog datblygiad corstir mwy cynhenid.  Bydd ein gwaith yn gwneud cyfraniad pwysig ar ddatblygu’r prosiect a gwireddu’r corstir.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.