Noson cwis y Douglas Arms

Noson cwis y Douglas Arms

8yp, Douglas Arms, Bethesda

Douglas Arms quizzers raising funds for Snowdonia SocietyMae’r Douglas Arms ym Methesda wedi enwebu Cymdeithas Eryri i gael elw eu cwis misol, felly pa well ffordd o gefnogi ein gwaith a chwrdd â phobl eraill o’r un anian na mynd yno a chyfranogi? Cynigir potel o wîn yn wobr a bydd yr holl elw yn cyfrannu at ariannu gwaith Cymdeithas Eryri yn gwarchod a gwella Parc Cenedlaethol Eryri.

 

Croeso cynnes i unrhyw dimau newydd. Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!