Llwybr Llechi Eryri

Llwybr Llechi Eryri

Archebu lle yn hanfodol,

Gwahoddiad i bob fforiwr! Gofynnwyd i Wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri gynorthwyo i gwblhau Llwybr Llechi Eryri. Bydd Llwybr Llechi Eryri yn gylchdaith 85 milltir a fydd yn galluogi cerddwyr archwilio treftadaeth ddiwydiannol y pentrefi llechi sydd wedi’u gwasgaru o amgylch mynyddoedd Eryri.  Bydd y llwybr yn cychwyn ym Mhorth Penrhyn ger Bangor ac yn gorffen ym Methesda. Ein gwaith yw dangos y ffordd trwy osod nodwyr llwybrau ar hyd rhannau penodol o’r llwybr newydd.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.