Lawnsiad Arddangosfa Pen-blwydd yn 50

Ymunwch â ni ar lawnsiad ein harddangosfa pen-blwydd yn 50 yn Eglwys St.Julitta.

Byddwn yn lawnsio arddangosfa i nodi 50 blwyddyn o waith cadwraeth bwysig yn Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd y ddigwyddiad yma yn yr egwlys bach hanesyddol St. Julitta yng Nghapel Curig. Yr Aelod Cynulliad dros Aberconwy Janet Finch-Saunders fydd yn agor arddangosfa.  Bydd lluniaeth ysgafn a gwydraid o ddiod i bob ymwelwr. Parcio yn y pentref neu ym Mhlas y Brenin gerllaw. Rydym yn edrych ymlaen at eich weld yno!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Claire:
claire@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Cymdeithas Eryri: Yn gwarchod, gwella a dathlu Eryri ers 50 mlynedd