Taith gerdded hanesyddol: Tirweddau’r Gorffennol yn y Carneddau

Fel rhan o’n dathliadau Hanner Canmlwyddiant am 2017, rydym wedi ymuno â’r Ŵyl Gerdded Trefriw i trefnu taith gerdded hanesyddol yng ngodreuon y Carneddau ar gyfer aelodau o’r Gymeithas a’r cyhoedd.

Taith gerdded yng Ngodre’r Carneddau, efo archeolegydd a chynghorwr treftadaeth Dr Sarah McCarthy, gan archwilio rhai o dirweddau archeolegol a hanesyddol yr ardal. Bydd peth o’r cerdded oddi ar lwybrau, felly bydd hi’n arw dan draed.

Byddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith gerdded, ac yn dychwelyn yn yr un modd mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â bocs bwyd.
Pellter:  (i’w gadarnhau)
Gradd:  Cymedrol/caled
Cyafarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), pan fyddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith.

Mae’r ddigwyddiad yma yn rhan o Ŵyl Gerdded Trefriw. I archebu lle ar y daith gerdded hon, trowch at wefan yr Ŵyl wrth CLICIO YMA.

Edrychwm ymlaen at eich gweld yno!