Gweithdy: Gollwng Sudd o Fedw Arian

Gweithdy: Gollwng Sudd o Fedw Arian

2-5yp, coedwig Tŷ Hyll, ger Betws-y-coed

A wyddoch chi fod sudd wedi’i dynnu o goed bedw arian yn Rwsia, Sgandinafia a gwledydd y Baltig am gannoedd o flynyddoedd oherwydd ei nodweddion dadwenwyno, gwrthlidiol a glanhaol?

Ymunwch â Claire, ein Swyddog Ymgysylltu, i gyfranogi yn y gweithdy awyr agored hynod o ddiddorol hwn i ‘ollwng sudd’ o goed bedw arian yng nghoetir Tŷ Hyll. Fe wnaiff yr hyn y gwnewch chi ddysgu eich rhyfeddu chi!

Rhaid archebu lle:
claire@snowdonia-society.org.uk | 01286 685498


Rhowch yn hael os gwelwch yn dda

Yn hytrach na phenodi pris am y digwyddiad hwn, rydym yn gwahodd cyfraniadau. Cofiwch roi’n hael; bydd eich arian yn mynd tuag at waith Cymdeithas Eryri.