Fy Stori Eryri – Noson o sgyrsiau a ffilmiau byr

Fy Stori Eryri – Noson o sgyrsiau a ffilmiau byr

26 Ebrill, Caban, Brynrefail, 7yp

Ymunwch â phedwar o bobl sy’n hoff o Eryri am ffilmiau byr a sgyrsiau am eu phrofiadau anturus yn y Parc Cenedlaethol. O nofio gwyllt i farathonau mynydd, mae’r storiau yn sicr i ddenu, diddanu a swyno am y noson. Rhaid archebu lle. Gobeithio welwn ni chi yno!

Siaradwyr gwadd:
Dan Yates: Caiacio ar Rhaeadr y Garreg Lwyd
Natasha Brooks: Nofio gwyllt yn Eryri trwy gydol y flwyddyn
Kate Worthington: Mam a rhedwr marathonau mynydd
Calum Muskett: Y ddringwr o ‘Pesda

Bwyd ar y noson:
Bydd Caffi Caban yn cynnal pryd o fwyd tapas blasus cyn y sgyrsiau/ ffilmiau, o 5:45yp. Trowch at dudalen EventBrite i archebu bwrdd ac i fanteisio ar y noson wych hon – dal llefydd ar ôl.

Am unrhyw ymholiad, gyrrwch e-bost at Claire:
 claire@snowdonia-society.org.uk

01286 685498

Rhoddion hael os gwelwch yn dda:

Yn lle rhoi bris am y ddigwyddiad yma rydym yn wahodd rhoddion ar y ddiwrnod. Rhowch yn hael os gwelwch yn dda; bydd pob ennill yn mynd i mewn i waith Cymdeithas Eryri i warchod a wella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri.

Cymdeithas Eryri: Yn gwarchod, gwella a dathlu Eryri ers 50 mlynedd