Diwrnod Ffensio

Diwrnod Ffensio

Archebu lle yn hanfodol, Cludian am ddim o Bangor a Chaernarfon

Ers dod yn gyfrifol am y fferm ym Mhensychnant yn 2016, mae’r tîm wedi bod yn gweithio galed, gan wella’r llecyn sy’n cael ei ffermio er mwyn mynd ati i ffermio er budd cadwraeth.  Un agwedd allweddol o ffermio er budd cadwraeth yw pori er budd cadwraeth a rheoli hynny.  Gofynnwyd i ni helpu’r Ganolfan trwy wella eu ffensys stoc.  Bydd codi ffens stoc a wnaiff bara am gyfnod sylweddol helpu i gadw’r anifeiliaid sy’n pori ble mae angen iddynt fod ac amddiffyn mannau o bwys naturiol.  Croeso i ffenswyr newydd a phrofiadol.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.