Cynnal Llwybr Llechi Eryri

Cynnal Llwybr Llechi Eryri

Archebu lle yn hanfodol,

Mae’n flwyddyn ers cwblhau’r llwybr.  Gofynnwyd i Wirfoddolwyr Cymdeithas Eryri gynorthwyo i gynnal Llwybr Llechi Eryri. Mae Llwybr Llechi Eryri yn gylchdaith 85 milltir sy’n galluogi cerddwyr i archwilio treftadaeth ddiwydiannol y pentrefi llechi sydd wedi’u gwasgaru o amgylch mynyddoedd Eryri. Mae’r gwaith cynnal a chadw yr un mor bwysig â’r gwaith o sefydlu’r pwyllgor y llynedd.  Dewch i brofi’r llwybr gwych hwn.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.