Cynnal a Chadw Llwybr y Watkin


Mae’r Watkin yn un o 6 brif llwybrau fynnu’r Wyddfa. A gyda dros 500,000 o bobl yn gwneud yn daith bob blwyddyn i fyny’r Wyddfa nid oes syndod bod angen gwaith cyson i gadw’r llwybrau i weithio.
Helpwch ni i wneud gwaith cynnal a chadw pwysig o lawr y dyffryn Nant Gwynant hyd at grib Bwlch y Saethau. Bydd hyn yn cynnwys gwasgaru carnau diangen, agor sianelau draenio wedi’u blocio ac adrannau ehangu tirlunio o’r llwybr i atal erydiad yn y dyfodol.

Cysylltwch â Daniel i gofrestru:

dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.