Cynnal a chadw Llwybr: Y Garn

Cynnal a chadw Llwybrau: Y Garn

Archebu lle yn hanfodol,

Rhan o’n cyfres misol o ddiwrnodiau cynnal a chadw llwybrau troed, wrth i ni gydweithio â Wardeiniaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i fynd i afael ag erydiad llwybrau troed ar draws Eryri.
Cymerwch i fewn y golygfa wrth i ni gerdded wyneb Dwyrain Y Garn yn agor sianelau draenio a chynnal gwaith tirlunio pwysig ar adrannau sydd wedi erydu.

Cysylltwch ag Dan i gofrestru:
dan@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.