Clirio Clostiroedd Mewn Coetir

Clirio Clostiroedd Mewn Coetir

Archebu lle yn hanfodol, Cludiant am ddim o Bangor a Chaernarfon

Mae Coed Crafnant yn goetir hardd iawn sy’n llawn mwsoglau, rhedyn a llysiau’r afu.  Mae’r coetir wedi tyfu oddi allan o’i glostiroedd amddiffynnol, a bellach, mae’n rhaid eu clirio er lles iechyd y coed.  Dewch i dreulio’r diwrnod yn clirio hen glostiroedd i ryddhau’r coetir gwych hwn sy’n ieddo i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.