Cadw Gwenyn I Ddechreuwyr

Cadw Gwenyn I Ddechreuwyr

Archebu lle yn hanfodol, 29 a 30 o Gorffennaf

Mae’r cwrs wedi i’w anelu at bob sydd a diddordeb mewn cadw gwenyn neu sydd eisiau dysgy mwy am gadw gwenyn. Nod y cwrs yw i ddarparu cefndir ymarferol o gadw gwenyn drwy cynnwys sesiynau prynhawn o weithio ar gychod gwenyn, gyda offer a ddarparwyd. Byddwn yn edrych ar hanfodion cadw gwenyn, adeiladu cwch a’i leoli, rheoli gwenyn, ble i gael gwenyn ac offer yn ogystal a phwysigrwydd gwenyn yn yr amgylchedd.

Cysylltwch ag Owain i gofrestru:
owain@snowdonia-society.org.uk
01286 685498

Ymddiheurwn ond mae na broblem dechnegol ar y system cyfieithu. Defnyddiwch y dolenni yn y prif fenu i weld rhestr o ddigwyddiadau.